MC Tik-Tak

Materské centrum TIK-TAK je občianske združenie fungujúce od roku 2009, otvorené pre všetkých rodičov s deťmi. Vytvára priestor pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a budovanie prvých sociálnych vzťahov. Pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu matky na materskej a rodičovskej dovolenke. Zabezpečuje dostupnosť informácií o dojčení, výchove a zdraví detí. Organizuje detské kultúrne podujatia, odborné prednášky, pohybové aktivity, burzy a iné.

 

Sídlo: Námestie padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka p/D

Viac tu: https://mctiktak.webnode.sk/o-nas/