Denný tábor 2010

Papierový svet

Pri koncipovaní programu denného tábora v I Klube sme vychádzali zo skúsenosti, že deti treba priviesť pred dvere fantázie, umožniť im slobodne sa prejaviť a trochu tie dvere pootvoriť.  Potom treba pri nich stáť a sledovať, ktorým smerom sa pustia, aby sme ich cestu do fantázie urobili bezpečnou.

V tábore, ktorý sa konal v dvoch týždňových turnusoch v I Klube, boli dvere fantazie –  vlastnoručne vyrobené papierové zvieratá, o ktoré sa deti celý týždeň starali. Každá skupina si vyrobila jeden druh zvieraťa a tak nám vznikli farmy krokodílov, korytnačiek, žiráf a slonov.  Plánovali sme, že deti urobia oplotenie farmy a zabezpečia pre ne kvalitnú stravu a vodu. Tú si kupovali za získané body. Body sa získavali za kolektívne hry, kolektívne práce a tvorivosť. Nikto z nás netušil, do akých rozmerov sa  dostane vybavenie fariem. Najprv to boli jazierka s vodou a živými žabami, potom nasledovali stajne, dvierka, tabuľky s názvami a výstrahami, kvetinová výzdoba, preliezky, krmelce, hojdačky, postele, a čo bolo pre nás úplný klinec – krokodýli dostali vlastné plazmové televízory, počítače a každý aspoň 3 mobily. Pri všetkej starostlivosti o zvieratá sa niekedy stalo, že sa poškodil plot a keď si to deti nevšimli, zvieratá im utiekli do lesa. Alebo im nezabezpečili vodu, vtedy sa zvieratá pustili k potoku, aby si sami uhasili smad. Pre deti to bol dosť veľký adrenalin, keď zistili, že zvieratá nemajú na farme.
Bola to krásna hra, ktorú samé deti rozvinuli vlastnou fantáziou. Podmienka starostlivosti o zvieratko bol kladný vzťah  k nemu, ktorý sme zabezpečili tým, že deti si toto zvieratko dosť náročne sami vyrobili. Každému tak ostala na tábor pekná spomienka – papierové zviera.
Náš I Klubový les srýval veľa tajomstiev. Občas sa ukázali vzácne zvieratá, ako  sokol, anakonda s dĺžkou 7 metrov, chobotnica, krtko, a iné, ktoré sme zakomponovali do programu. Najvačšie prekvapenie deti zažili v posledný deň pri stopovacej hre. Hľadaný poklad nieslo na chrbáte zviera, ktoré bolo veľmi veľké, akoby mama zvierat na farmách. Tak všetky zvieratá na farmách dostali svoju veľkú mamu.
Novinka na tábore bola čitáreň. Boli to epedy a deky v pieskovisku, ktoré sme zatienili veľkým baldachýnom. Knižnica bola bednička plná rozprávkových kníh. A tak všetci zmorení slnkom vyhľadávali toto zákutie, kde sa čítali nahlas rozprávky podľa vlastného výberu.
Zvyšok dňa sme vyplnili súťažami, remeslami a kolektívnymi hrami. Mali sme i športovú olympiádu a opekačku.
Stravu nám privážala firma z Bratislavy. Jedáleň bola v altánku, v prírode,  kde všetkým  chutilo.
Animátori zase urobili veľý kus práce. Treba poďakovať Evke Ottavovej, Katke Slnekovej, Veronike Jungovej, Soni Tichej, Veronike Gamanovej, Barborke Vondryskovej, Nikole Dudášovej, Alenke Weberovej, Viki Gavaldovej ml, Majke Konečnej, Dominike Čajkovičovej a hlavne Slávovi Turancovi.