Koncert pre Sudán

Koncert sa konal sa 18. apríla 2009.
Z koncertu sa vyzbieralo 433,44 eur.