Školstvo

Zoznam škôl v Ivanke pri Dunaji s telefonickým kontaktom :

 


Ing. Lenka Drobcová, PhD.,
Nezábudka – jazyková škola, Hviezdoslavova 4, 90028 Ivanka pri Dunaji
výučba: SNP 1, budova MŠ, Ivanka pri Dunaji
kontakt: lenka.drobcova@gmail.com, +421905971776

Jazyková škola Helen Doron, 

pre deti od 3 mesiacov až do dospelosti,
Nám. sv. Rozálie 12,
900 28 Ivanka pri Dunaji,
0904 355 804

 

 

 


MŠ Slnečná

Tel.: 45 943 651
Riaditeľ: Anna Paulenová

 


 

MŠ Hviezdoslavova

Tel.: 45 943 314
Riaditeľ: Viera Lišková

 


 

Cirkevná MŠ

Tel.: 45 945 414
Riaditeľ: Mgr. Eva Antalíková
Nám. padlých hrdinov

 


ZŠ M.R.Štefánika

 

Tel.: 45 943 315
Riaditeľ: Mgr. Vlasta Koudelová
Ul. SNP 3
www.zsivanka.edu.sk

 


 

Spojená škola

SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji
riaditeľka školy : pani Ing. Katarína Kubišová

Tel.: 45 943 062

 


 

Základná umelecká škola

Tel.: 45 943 970
Riaditeľ: p. Zdeno Piala
Ul. Štefánikova 27
www : www.zusivankapridunaji.sk
e-mail : zus.ivanka@zoznam.sk