Zaujímavosti z histórie

dôkazy o osídlení dnešného územia Ivanky pri Dunaji sú z eneolitu… 1. písomná zmienka je z roku 1209…po tureckom plienení bolo územie osídlené Nemcami…
v 17. storočí : – bolo o.i. územie dnešnej Ivanky pri Dunaji Tatármi vyplienené – nasledovalo nové osídľovanie – na území dnešného kaštieľa postavená zemianska kúria v 18. storočí – si dal uhorský magnát Grassalkovič vybudovať rokokový kaštieľ (resp. poľovnícky letohrádok v rokokovom štýle), barokový kostol, cirkevnú školu… – koncom storočia jedna z prvých divadelných scén v Uhorsku v 19. storočí – kaštieľ prešiel kúpou (dar manželke) a následne dedením do vlastníctva rodu Hunyadya v 20. storočí – predajom a výmenou prešlo vlastníctvo kaštieľa na Spoločnosť Ježišovu (rok 1942) – 4.5.1919 padlo lietadlo v miestach dnešnej kamennej mohyly, čo malo za následok smrť M.R. Štefánika
Od roku 1932 nesie Ivanka a Farná spoločný názov Ivanka pri Dunaji….dovtedy napr.: villa Joan, Aichen, Cazteilan, terra Popnepe…