Generál M.R.Štefánik

…snáď nie je zbytočné úsilie moje,
snáď prispel som a prispejem
k stavbe velechrámu človečenstva a pokroku.

M.R. Štefánik