Zubné ambulancie

Zubná ambulancia pri lekárni IVANKA – Súkromná stomatologická ambulancia

Doktori : Mudr. Aneta Hristovská                                            Asistentky :   Milena Kotvasová
Mudr. Martin Čaradský                                                                Marcela Lancošová
Mudr. Filip Trajanosky                                                                 Iveta Satorová
Mudr. Mimoza Trajanoska

Dentálna hygienička : Dipl.DH Renáta Kochová

Recepcia : Elena Arnaudová

    Stránkové hodiny
Pondelok 8:00 – 20:00
Utorok 8:00 – 20:00
Streda 8:00 – 20:00
Štvrtok 8:00 – 20:00
Piatok 8:00 – 14:00


Telefón: 
+421 – 0905/ 742 093
0905/ 122 730
02/ 45 95 10 14
02/ 45 94 60 71


FRAMED s.r.o.   stomatologická ambulancia – zdravotné stredisko – Štefánikova 74

Lekár : Mudr. Edita Franiaková

Sestra : Ľudmila Brožková

    Stránkové hodiny
Pondelok 7:30 – 13:30
Utorok 7:30 – 13:30
Streda 12:30 – 18:00
Štvrtok 7:30 – 13:30
Piatok 7:30 – 12:30

Telefón :  02/ 45 94 30 67

Základný spádový rajón: Bernolákovská (párne čísla), Dlhá, Dobšinského, Družstevná, Dunajská, Grasalkovičová, Hviezdoslavova, Jesenského, Kmeťova,  Komenského, Okružná, Poľná, Potocká, Sadová, Sládkovičova, SNP,  Školská, Štefánikova (nepárne čísla), Vinohradská, Višňová, Za školou, Záhradnícka, Záleská, SPoŠ, SPOU, DOŠ, obec Zálesie


Neštátna zubná ambulancia – zdravotné stredisko – Štefánikova 74

Lekár : Mudr. Monika Pavelová
Zdravotná setra : Beáta Weismannová

    Stránkové hodiny
Pondelok 12:00 – 17:00
Utorok 7:30 – 13:30
Streda 7:30 – 13:30
Štvrtok 7:30 – 13:30
Piatok 7:30 – 12:30

Telefón – mobil : 0903/599 588

Základný spádový rajón: Bernolákovská (nepárne čísla), Matičná, Cintorínska, Farnianska, Gaštanová, Hollého, Hlboká, Hurbanova, Kalinčiakova, Moyzesova, Nádražná, Nová, Olšinová, Palárikova, Pálenica, Partizánka, Pekná, Pluhová. Poľovnícka, Poľná, Pri trati, Puškinová, Ružová, Slnečná, Sv. Rozálie, Škultétyho, Štefánikova(párne čísla), Štúrova, Trenčianska, Vajnorská, veterná, zelená, Železničiarska


Stomatologická ambulancia – Dlhá ulica

Lekári : Mudr. Mária Šimková
Mudr. Tomáš Šimko

    Stránkové hodiny – Mudr. Mária Šimková
Pondelok 8:00 – 12:00
Utorok 8:00 – 12:00
Streda 8:00 – 12:00
Štvrtok 8:00 – 12:00
Piatok neordinuje

 

    Stránkové hodiny – Mudr. Tomáš Šimko
Pondelok 10:00 – 18:00
Utorok 8:00 – 15:30
Streda 10:00 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 13:00

Telefón : 02/ 45 94 41 15

Stomatologickú starostlivosť poskytujeme aj poistencom,
ktorý sú poistencami VšZP, Dôvery a poisťovni UNION.


ZUBNÁ POHOTOVOSŤ :

Drieňová 38, 821 02 Bratislava
Pondelok až štvrtok : 18.30 – 7.00
Piatok : 18.00 – 7.00
Dni pracovného pokoja : 7.00 – 7.00

Telefón : 02/ 43 42 34 33