Dostihy

2017
Denný prázdninový tábor bol opäť trochu dobrodružný, trochu adrenalínový, ale plný tvorivosti a hier. Zamerali sme sa na odhaľovanie tajomstiev ľudského srdca, chceli sme spoznať a pomenovať všetky jeho vlastnosti. Ako herný plán nám k tomu výborne poslúžila hra Dostihy. Najprv sme si vypísali všetky známe i menej známe ľudské vlastnosti – bolo ich presne 48, presne toľko, koľko je políčok na našej dostihovej dráhe. Každé políčko predstavovalo jednu vlastnosť, dobrú alebo zlú. A keďže dostihy bez koní nie sú dostihy, každé dieťa si vyrobilo svojho koníka. Pri výrobe vznikali rôzne novo vyšľachtené druhy, všetky jedinečné, originálne. Koníky behali po dostihovej dráhe tak ďaleko, koľko bolo bodiek na hernej kocke a každá zastávka určila jednu vlastnosť.
Tak si deti pri každej hre vysúťažili 7 vlastností, ktoré bolo treba prezentovať na spoločných stretnutiach. Možností bolo viac. Deti mohli niečo vystihujúce vyrobiť, niečo vysvetliť, alebo jednoducho zahrať výstižnú scénku. O bohatý kultúrny program bolo postarané. Motivácia na činoherný program bola dokonalá, pretože body z políčka sa im pripísali až po prezentácii.  Raz sme videli až 21 divadelných scénok a keďže sa všetky skupiny striedali, a všetky deti mali nejakú hereckú úlohu, nikto sa nenudil. Scénare deti vymýšľali samé, to predpokladalo živú debatu o vlastnostiach. A to bolo presne to, čo sme chceli dosiahnuť – aby deti spoznávali čo je sebectvo, dobroprajnosť, závisť, atď. Keďže zmeniť viem iba to, čo poznám a tiež to môžem spoznať ako aj vlastné správanie, tak naše dostihy boli Dostihy za lepším JA.
Viki Gavaldová