Zdravotníctvo

Praktický lekár pre deti a dorast – zdravotné stredisko – Štefánikova 74

MUDr. Tatjana Sipekiová   Tel: 0948 388 393

Sestra: Mgr. Katarína Farkašová

Ordinačné hodiny:                                                       Prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Pondelok

08.00 – 12.30                                                                  10.00 – 10.30

Utorok

09.00 – 12.00 poradňa

12.30 – 15.00                                                                 13,30 – 14.00

Streda

08.00 – 12.00                                                                 10.00 – 10.30

12.30 – 14.00 prevencia

Štvrtok

10.00 – 12.00 prevencia

12.30 – 16.30                                                                14.00 – 14.30

Piatok

08.00 – 12.30                                                                 10.00 – 10.30

Odbery : pondelok, streda, piatok 8.00 – 8.30

Poplatok za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti 9,96 €


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Praktická lekárka pre dospelých – Zdravotné stredisko – Štefánikova 74

Lekárka : Mudr. Gabriela Poláková
Zdravotná sestra : Ľubica Popluhárová

    Stránkové hodiny
Pondelok 12:00 – 17:00
Utorok 8:00 – 12:00
Streda 8:00 – 12:00
Štvrtok 12:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 12:30

Telefón : 0903 797 932

e-mail : ambulancia.polakova@gmail.com


Praktický lekár pre dospelých – Moyzesova 2

Lekár : Mudr. Dušan Kulla
Zdravotná sestra : Bieliková Mária

Príjem pacientov končí 30 minút pred koncom ordinačných hodín !

    Stránkové hodiny
Pondelok 12:30 – 17:00
Utorok 7:00 – 11:30
Streda 7:00 – 11:30
Štvrtok 7:00 – 11:30
Piatok 7:00 – 11:00

Telefón : 0918 984 724

Objednaný pacienti si čas dohovoria osobne.

Podávanie inekcií :  7:30 – 8:30 hod
Odber materiálu v utorok a vo štvrtok od : 7:30 – 8:30 hod

Návštevu k ležiacim pacietom v odpoludňajších hodinách je
potrebné ohlásiť v predchádzajúci pracovný deň.

Organizačné a administratívne záležitosti sa vykonávajú odpoludnia.

Základný spádový rajón: Bernolákovská (párne čísla), Dlhá, Dobšinského, Družstevná, Dunajská, Grasalkovičová, Hviezdoslavova, Jesenského, Kmeťova, Komenského, Okružná, Poľná, Potocká, Sadová, Sládkovičova, Školská, Štefánikova (nepárne čísla), Vinohradská, Višňová, Za školou, Záhradnícka, Záleská, obec